INFORMACJA PDF Drukuj Email

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego należnych za miesiąc kwiecień 2017 r. nastąpi od dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 
WIDZISZ REAGUJ ZADZWOŃ PDF Drukuj Email

apel

 
INFORMACJA PO PŻ PDF Drukuj Email

plakat1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniu 27 października 2016 r. jako Organizacja Partnerska o zasięgu Lokalnym zawarł umowę z Fundacją Bank Żywności w Lublinie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Do udziału w ww. Podprogramie zakwalifikowano 368 osób z terenu gminy Tyszowce. Zakwalifikowane osoby spełniły kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej a ich dochód nie przekroczył 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie.

Pierwszą dystrybucję żywności w Podprogramie 2016 MOPS w Tyszowcach przeprowadził 24 i 25 listopada 2016 r. Żywność dystrybuowana była bezpośrednio z magazynu tut. Ośrodka mieszczącego się przy ul. Kościelnej 25A, 22-630 Tyszowce w formie paczek żywnościowych, które zawierały: makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasolę białą, szynkę drobiową, cukier oraz olej.

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 zaplanowano również działania towarzyszące mające na celu poprawienie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i zasad zdrowego żywienia, oraz kampanię edukacyjną w formie plakatów i ulotek.

 

Dystrybucja żywności PO PŻ Podprogram 2015

W ramach ww. Podprogramu pomocą zostało objętych 342 osoby, którym wydano 1612 paczek żywnościowych zawierających 16 artykułów spożywczych z różnych grup towarowych tj. art. skrobiowe, art. mleczne, art. warzywne i owocowe, art. mleczne, cukier i tłuszcze. Przeprowadzono również działania towarzyszące dla beneficjentów w formie szkolenia na temat zasad zdrowego żywienia oraz w formie ulotek.

 

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

ohp1

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

plakat zdrowe macierzystwo 2016 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach rozpoczął realizację projektu

pt. „ Zdrowe macierzyństwo- II edycja”

realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Edycja 2016

 

Inicjatywy skierowane są do mieszkańców 8 Gmin Powiatu Tomaszowskiego, a działania prowadzone są w Szkołach Podstawowych i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

 

Zaplanowane zadania realizowane są w okresie od 22 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i będą odbywały się w Gminach:

Rachanie, Jarczów, Tarnawatka, Ulhówek, Łaszczów, Tyszowce Tomaszów Lubelski Krynice.

 

Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie i tym samym zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach.

 

W ramach zaplanowanych działań zakłada się ;

  • indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prawne (Punkt Konsultacyjny),
  • pogadanki profilaktyczno - terapeutyczne dla rodziców,
  • spotkania z nauczycielami nt. procedury Niebieskie Karty,
  • warsztaty dla dzieci nt bezpieczeństwa dzieci w Internecie,
  • grupy wsparcia dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą,
  • poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne dla przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy,
  • konkurs plastyczny „Przemocy mówimy NIE!”

 

Wszystkie działania są bezpłatne!

Szczegółowe informacje dotyczące projektu są udzielane w SOW w Tyszowcach pod nr telefonu: 846619587

 

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »