Menu główne

Linki

Stowarzyszenia

Statystyki

UĹźytkownikĂłw : 3
Artykułów : 94
Zakładki : 6
Odsłon : 212600PDF Drukuj Email

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 8000 Euro na zakup.

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku, w którym znajduje się siedziba Klubu ?Senior+? pod adresem Perespa 21, 22-630 Tyszowce w ramach realizacji zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego ?Senior+? na lata 2015-2020 Moduł I ? Utworzenie lub wyposażenie Klubu ?Senior+?

Podjazd dla osób niepełnosprawnych ? konstrukcja stalowa z systemem ażurowym z balustradą i poręczą po dwóch stronach przy wysokości 1,30 m od poziomu gruntu, długości pochylni przy 6% spadku wynoszący ok. 22 m bieżących. Odcinek pochylni dłuższy niż 9 m bieżących przedzielony podestem poziomym minimum 1,40 m bieżących. Łączna długość podjazdu wynosi 26 m bieżących.

Elementy konstrukcji podjazdu:

 1. Elementy konstrukcyjne pochylni ? ceownik lub dwuteownik
 2. Elementy ażurowe wypełnienia podestu pochylni (krata WEMA)
 3. Pionowe elementy konstrukcyjne ? dwuteownik lub kształtownik zamknięty
 4. Kształtownik zamknięty okrągły - na poręcze.

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto za wykonanie podjazdu, powinna zawierać wszystkie koszty robót budowlanych, wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania podjazdu a także nadzoru nad inwestycją osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
 2. Podjazd dla osób niepełnosprawnych winien być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązujących przepisach,
 3. Wszelkie   stosowane   materiały   powinny   być nowe, odpowiadać Polskim Normom   oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
 4. Wymagana jest co najmniej 36 miesięczna gwarancja na przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej.
 5. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. w zakresie robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 30 000,00 zł.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania minimum 3 letniego doświadczenia
  w prowadzeniu robót budowlanych licząc od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie wykonał w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej budowę jednego podjazdu dla osób niepełnosprawnych
  o wartości powyżej 10 000,00 zł.
 8. Płatność za wykonanie podjazdu nastąpi przelewem po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego rachunku lub faktury i pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni. Protokół odbioru powinien być sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych lub dających możliwość negocjacji,
 10. Na kryterium oceny ofert będzie składać się: cena, okres gwarancji i rękojmi, zdolność do wykonania zamówienia, ubezpieczenie OC, doświadczenie Wykonawcy.
 11. Termin wykonania zamówienia: od 09-08-2017 r. do 20-09-2017 r.

UWAGA!

Przed sporządzeniem oferty Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej celem wykonania obmiaru przedmiotu zamówienia i ustalenia szczegółowego zakresu robót. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawcę specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego.

 

III.  Przygotowanie oferty.

Ofertę należy:

a. złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 Dział Świadczeń Rodzinnych do dnia 07-08-2017 r. do godziny 12.00
b. opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

?Oferta cenowa na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku, w którym znajduje się siedziba Klubu ?Senior+? w ramach realizacji zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego ?Senior+? na lata 2015-2020 Moduł I ? Utworzenie lub wyposażenie Klubu ?Senior+? Znak sprawy: DŚR.2201.22.2017.MJ"

IV.  Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Justyna Prus.

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

plakat 500

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, iż od miesiąca sierpnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski o świadczenia wychowawcze (500+) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 01-10-2017 r. do 30-09-2018 r. oraz świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy trwający od 01-11-2017 r. do 31-10-2018 r.  

 

 

Więcej…
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

6 zasad bezpiecznego seniora konsumenta

Trudne do zrozumienia umowy, mała czcionka, nagabywanie przez akwizytora, oferowanie seniorom usług, z których nigdy nie będą korzystać ? to główne problemy, z którymi zgłaszają się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów osoby starsze. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej powiadamia jak ochronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, na co zwracać uwagę. Oto sześć zasad bezpiecznego seniora konsumenta:

        

Nie kupuj bez namysłu

?Tylko w tych naczyniach ugotujesz obiad 3 razy szybciej? ? zanim kupisz, zweryfikuj informacje. Skonsultuj zakup z rodziną, poproś o wyszukanie parametrów oferowanych produktów w Internecie. Do UOKiK docierają skargi na wprowadzanie w błąd co do cech oferowanych towarów ? produkty nie są warte swojej ceny i nie mają reklamowanych właściwości.

 

Nie wierz w darmowe prezenty

?Dla każdej osoby atrakcyjny upominek? ? uważaj, ponieważ może się okazać, że aby go dostać, będziesz musiał kupić kosztowny produkt, a darmowa wycieczka do miejsca kultu religijnego może być połączona z kilkugodzinną sprzedażą naczyń do gotowania.

 

Nie daj sobie wmówić, że nie masz prawa

?Nie może pan/pani odstąpić od umowy? ? sprzedawca, który tak twierdzi, łamie twoje prawa konsumenckie. Umowa zawarta w domu czy na pokazie to szczególny rodzaj transakcji ? w takiej sytuacji masz więcej praw. Pamiętaj: możesz odstąpić od umowy, ale masz na to 14 dni od otrzymania produktu. Wyślij towar na własny koszt za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nadaj najlepiej osobnym listem, a produkt wyślij w oddzielnej paczce. Formularz odstąpienia od umowy pobierz ze strony: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

Bądź uważny ? nie daj się manipulacji

?Proszę odstąpić od umowy za tydzień, bo będzie już pani, która jest upoważniona do odbioru? ? gdy zastosujesz się do takiej instrukcji, może się okazać, że przekroczysz termin na odstąpienie od umowy. Pamiętaj: zawsze zweryfikuj zapewnienia sprzedawcy. Masz 14 dni na rezygnację z zakupów 

 

Nie ulegaj namowom

?Tylko dziś ten sprzęt jest w wyjątkowej cenie? ? pamiętaj, sprzedawcy wykorzystują wiele sztuczek, które mają skłonić cię do kupna produktu, nawet jeżeli go nie potrzebujesz. Jeżeli produkt jest dostępny dziś, będzie w ofercie również jutro. Daj sobie czas na przemyślenie decyzji i skontaktuj się ze sprzedawcą następnego dnia, jeżeli rzeczywiście chcesz kupić dany produkt.

 

Pamiętaj, nie jesteś sam

Skontaktuj się z rzecznikiem konsumentów lub oddziałem Federacji Konsumentów w swoim miejscu zamieszkania, jeżeli nie wiesz, jak napisać reklamację lub odstąpienie od umowy. Poradę uzyskasz także: telefoniczne pod numerem 801 440 220 (opłata zgodna z cennikiem operatora) w godz. 08:00-18:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć.

 

Zdarza się, że osoby starsze, nie mają świadomości, że zawierają umowę z przedsiębiorcą zarejestrowanym w innym kraju. W takich przypadkach bezpłatnie pomaga Europejskie Centrum Konsumenckie, należące do ECC-Net - tel. 22 55 60 118, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć. .

 

Broszura informacyjna: Bezpieczny i aktywny Senior

 

Źródło: www.mpips.gov.pl

 
PDF Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że Powiat Tomaszowski kontynuuje w 2017 roku realizację pilotażowego programu ?Aktywny Samorząd?, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program ?Aktywny Samorząd? skierowany jest dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu tomaszowskiego. Obejmuje dwa moduły:

Moduł I ? likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II ? pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Ponadto PCPR w Tomaszowie lubelskim informuje, że do 30 sierpnia 2017 r. istnieje możliwość skorzystania z form wsparcia w ramach Modułu I.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, III piętro, pokój nr 61 oraz pod numerem tel. 84 664 35 90 wew. 84

 

Informacja dotycząca form i zakresu pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym w ramach programu oraz warunków obowiązujących beneficjentów pomocy w 2017 roku znajduje się w ikonce "więcej"

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

apel

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »