"Aktywny Samorząd" PDF Drukuj Email

pfron         Informacja o programie „Aktywny Samorząd” 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że Powiat Tomaszowski w 2016 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje dwa moduły w ramach, których zostaną objęte następujące działania:

Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii „B”,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej
    na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji
w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

          Wnioski na dofinansowanie działań z Modułu I należy składać do 30 sierpnia 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, III piętro, pokój nr 61.  http://pcpr-tomaszow.pl/

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem tel. 84/664 35 90 wew. 84., oraz zamieszczone na stronie http://www.pfron.org.pl/ w zakładce „Aktywny samorząd”.

 
Informacja Fundusz Alimentacyjny PDF Drukuj Email

         logo mops             INFORMACJA

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, iż od 01 sierpnia 2016 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 01-10-2016 r. do 30-09-2017 r.

         Jednocześnie MOPS w Tyszowcach informuje, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

 

 
Informacja PDF Drukuj Email

    logo mops               INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjmowane są wnioski o objęcie dożywianiem dzieci w szkołach/przedszkolach na rok szkolny 2016/2017.

 
Informacja 500+ PDF Drukuj Email

                       banerek1

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) z dniem 1 lipca 2016 r. mija termin składania wniosków z możliwością wyrównania świadczenia 500+ od miesiąca kwietnia br. Prawo do świadczenia wychowawczego we wnioskach złożonych od dnia 2 lipca 2016 r. będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.

 
Prośba o wypełnienie ankiety PDF Drukuj Email

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zwraca się z prośbą do osób, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia pracujących oraz niepracujących ( aktualnie nie uczących się) o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety  zamieszczonej w linku poniżej:


 

ankieta

 

 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »