Zgodnie z ustawą z dnia 23 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)  Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

          

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej oraz w wielu sklepach na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje  Burmistrz Tyszowiec  na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wszystkie informacje dotyczące uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: WWW.mpips.gov.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny