Archiwa

Filtr 

 • Konferencja Karta Dużej Rodziny 3+

  Z inicjatywy Burmistrza Tyszowiec w dniu 17 lipca 2014 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach odbyła się konferencja pn. „Dlaczego i jak samorząd i społeczność powinny wspierać rodzinę”. Konferencja promowała system zniżek i ulg dla...
 • Karta Dużej Rodziny: pytania i odpowiedzi

  Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodzi...
 • INFORMACJA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

  Z dniem 16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych. W prak...
 • Informacja

  Informacja dla osób zakwalifikowanych do turnusu kolonijnego w Internacie Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, w terminie 10.07-21.07.2014 r. ...
 • INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO „DROGA DO ZMIAN”

    W dniu 12.05.2014 r. odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami do projektu systemowego „Droga do zmian” realizowanego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integrac...
 • I N F O R M A C J A

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, iż z dniem 15.05.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567), określająca warunki nabywania oraz za...