Menu główne

Linki

Stowarzyszenia

Statystyki

UĹźytkownikĂłw : 3
Artykułów : 94
Zakładki : 6
Odsłon : 212593PDF Drukuj Email
- Nowe

     Tyszowce, 2016-09-07

 

DŚR.2201.22.2016.MJ

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na:
?
Usługę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych?.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej dorosłej osoby niepełnosprawnej w warunkach domowych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

  1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto usługi za 1 godzinę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Usługa rehabilitacyjna powinna odbywać się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
  3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny odbywać się przez 3 dni w tygodniu po 1 godzinie dziennie.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych lub dających możliwość negocjacji.
  5. Ofertę mogą składać osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym tj. fizjoterapeuci.
  6. Ofertę mogą składać osoby z doświadczeniem zawodowym min. 1 rok pracy w zawodzie.
  7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zawodowe i posiadany staż pracy.
  8. Oferty będą wybierane według opisanych wyżej kryteriów.
  9. Termin wykonania zamówienia od 16-09-2016 r. do 31-12-2016 r.

III Przygotowanie oferty:

Ofertę należy:

a)   złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem,) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, pokój nr 3 (Dział Świadczeń Rodzinnych) do dnia 14-09-2016 r. do godziny 12.00

b)   opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

?Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, znak sprawy: DŚR.2201.22.2016.MJ"

IV Kontakt z wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marta Januś.

 

                                                          Kierownik

                                    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                      w Tyszowcach

                                      mgr Barbara Kamińska-Skowronek