Menu główne

Linki

Stowarzyszenia

Statystyki

UĹźytkownikĂłw : 3
Artykułów : 94
Zakładki : 6
Odsłon : 212598Dodatek energetyczny PDF Drukuj Email
MOPS - Dodatek energetyczny

 

DODATEK ENERGETYCZNY

 
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) dodatek energetyczny jest ryczałtowym świadczeniem, które od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, będącej stroną umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującej w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Dodatek  energetyczny  jest  formą  pomocy  mającą  na  celu  częściową  rekompensatę  kosztów  ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

 

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).

 

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:

 

  1.      900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  2.      1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  3.      1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wynosi:

 

  1.      dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,09 zł miesięcznie,
  2.         dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,40 zł miesięcznie,
  3.      dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł miesięcznie.

 

Wnioski  o  przyznanie  dodatku  energetycznego  dostępne  są  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej w Tyszowcach w Dziale Świadczeń Rodzinnych.