MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYSZOWCACH
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
wtorek, 11 kwietnia 2017 09:48

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego należnych za miesiąc kwiecień 2017 r. nastąpi od dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

 

 

Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 07:44
 
WIDZISZ REAGUJ ZADZWOŃ PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
poniedziałek, 05 grudnia 2016 08:01

apel

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
środa, 19 października 2016 07:21

ohp1

Poprawiony: środa, 19 października 2016 07:34
 
INFORMACJA PO PŻ PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
środa, 30 listopada 2016 11:57

plakat1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniu 27 października 2016 r. jako Organizacja Partnerska o zasięgu Lokalnym zawarł umowę z Fundacją Bank Żywności w Lublinie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Do udziału w ww. Podprogramie zakwalifikowano 368 osób z terenu gminy Tyszowce. Zakwalifikowane osoby spełniły kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej a ich dochód nie przekroczył 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie.

Pierwszą dystrybucję żywności w Podprogramie 2016 MOPS w Tyszowcach przeprowadził 24 i 25 listopada 2016 r. Żywność dystrybuowana była bezpośrednio z magazynu tut. Ośrodka mieszczącego się przy ul. Kościelnej 25A, 22-630 Tyszowce w formie paczek żywnościowych, które zawierały: makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasolę białą, szynkę drobiową, cukier oraz olej.

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 zaplanowano również działania towarzyszące mające na celu poprawienie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i zasad zdrowego żywienia, oraz kampanię edukacyjną w formie plakatów i ulotek.

 

Dystrybucja żywności PO PŻ Podprogram 2015

W ramach ww. Podprogramu pomocą zostało objętych 342 osoby, którym wydano 1612 paczek żywnościowych zawierających 16 artykułów spożywczych z różnych grup towarowych tj. art. skrobiowe, art. mleczne, art. warzywne i owocowe, art. mleczne, cukier i tłuszcze. Przeprowadzono również działania towarzyszące dla beneficjentów w formie szkolenia na temat zasad zdrowego żywienia oraz w formie ulotek.

 

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
środa, 14 września 2016 11:36

plakat zdrowe macierzystwo 2016 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach rozpoczął realizację projektu

pt. „ Zdrowe macierzyństwo- II edycja”

realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Edycja 2016

 

Inicjatywy skierowane są do mieszkańców 8 Gmin Powiatu Tomaszowskiego, a działania prowadzone są w Szkołach Podstawowych i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

 

Zaplanowane zadania realizowane są w okresie od 22 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i będą odbywały się w Gminach:

Rachanie, Jarczów, Tarnawatka, Ulhówek, Łaszczów, Tyszowce Tomaszów Lubelski Krynice.

 

Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie i tym samym zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach.

 

W ramach zaplanowanych działań zakłada się ;

  • indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prawne (Punkt Konsultacyjny),
  • pogadanki profilaktyczno - terapeutyczne dla rodziców,
  • spotkania z nauczycielami nt. procedury Niebieskie Karty,
  • warsztaty dla dzieci nt bezpieczeństwa dzieci w Internecie,
  • grupy wsparcia dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą,
  • poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne dla przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy,
  • konkurs plastyczny „Przemocy mówimy NIE!”

 

Wszystkie działania są bezpłatne!

Szczegółowe informacje dotyczące projektu są udzielane w SOW w Tyszowcach pod nr telefonu: 846619587

 

 

Poprawiony: piątek, 16 września 2016 06:01
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 11