Menu gwne

Linki

Stowarzyszenia

Statystyki

Użytkowników : 3
Artykułów : 94
Zakładki : 6
Odsłon : 212593MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYSZOWCACH
PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
wtorek, 01 sierpnia 2017 11:07

Zaproszenie do skadania ofert

Zapraszamy Pastwa Firm do udziau w postpowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniej 8000 Euro na zakup.

I.  Opis przedmiotu zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie podjazdu dla osb niepenosprawnych przy budynku, w ktrym znajduje si siedziba Klubu ?Senior+? pod adresem Perespa 21, 22-630 Tyszowce w ramach realizacji zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego ?Senior+? na lata 2015-2020 Modu I ? Utworzenie lub wyposaenie Klubu ?Senior+?

Podjazd dla osb niepenosprawnych ? konstrukcja stalowa z systemem aurowym z balustrad i porcz po dwch stronach przy wysokoci 1,30 m od poziomu gruntu, dugoci pochylni przy 6% spadku wynoszcy ok. 22 m biecych. Odcinek pochylni duszy ni 9 m biecych przedzielony podestem poziomym minimum 1,40 m biecych. czna dugo podjazdu wynosi 26 m biecych.

Elementy konstrukcji podjazdu:

 1. Elementy konstrukcyjne pochylni ? ceownik lub dwuteownik
 2. Elementy aurowe wypenienia podestu pochylni (krata WEMA)
 3. Pionowe elementy konstrukcyjne ? dwuteownik lub ksztatownik zamknity
 4. Ksztatownik zamknity okrgy - na porcze.

II. Gwne warunki udziau w zapytaniu ofertowym:

 1. Oferta cenowa powinna zawiera cen brutto za wykonanie podjazdu, powinna zawiera wszystkie koszty robt budowlanych, wraz z materiaami niezbdnymi do wykonania podjazdu a take nadzoru nad inwestycj osb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
 2. Podjazd dla osb niepenosprawnych winien by wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowizujcych przepisach,
 3. Wszelkie   stosowane   materiay   powinny   by nowe, odpowiada Polskim Normom   oraz posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
 4. Wymagana jest co najmniej 36 miesiczna gwarancja na przedmiot zamwienia liczc od daty odbioru kocowego. Okres gwarancji jest rwny okresowi rkojmi. Zamawiajcy wymaga gwarancji w formie pisemnej.
 5. Wykonawca zobowizany jest dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zamwienia tj. w zakresie robt budowlanych w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej.
 6. Wykonawca zobowizany jest do wykazania, i jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamwienia na kwot nie nisz ni 30 000,00 z.
 7. Wykonawca zobowizany jest do posiadania minimum 3 letniego dowiadczenia
  w prowadzeniu robt budowlanych liczc od terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzonej dziaalnoci jest krtszy w tym okresie wykona w sposb naleyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej budow jednego podjazdu dla osb niepenosprawnych
  o wartoci powyej 10 000,00 z.
 8. Patno za wykonanie podjazdu nastpi przelewem po otrzymaniu prawidowo wypenionego rachunku lub faktury i pozytywnego protokou odbioru przedmiotu zamwienia w terminie 14 dni. Protok odbioru powinien by sporzdzony przez przedstawicieli Zamawiajcego i Wykonawcy.
 9. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych, czciowych lub dajcych moliwo negocjacji,
 10. Na kryterium oceny ofert bdzie skada si: cena, okres gwarancji i rkojmi, zdolno do wykonania zamwienia, ubezpieczenie OC, dowiadczenie Wykonawcy.
 11. Termin wykonania zamwienia: od 09-08-2017 r. do 20-09-2017 r.

UWAGA!

Przed sporzdzeniem oferty Wykonawca ma moliwo przeprowadzenia wizji lokalnej celem wykonania obmiaru przedmiotu zamwienia i ustalenia szczegowego zakresu robt. Zamawiajcy nie bdzie respektowa adnych zarzutw wynikajcych z nieznajomoci przez Wykonawc specyfiki i charakteru robt, jeli okolicznoci te moliwe byy do ustalenia przy przeprowadzonej z naleyt starannoci wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej naley uzgodni telefonicznie z przedstawicielem Zamawiajcego.

 

III.  Przygotowanie oferty.

Ofert naley:

a. zoy w formie pisemnej (osobicie, listem) w siedzibie Zamawiajcego, pokj nr 3 Dzia wiadcze Rodzinnych do dnia 07-08-2017 r. do godziny 12.00
b. opakowa w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiajcego i opatrzonej napisem:

?Oferta cenowa na wykonanie podjazdu dla osb niepenosprawnych przy budynku, w ktrym znajduje si siedziba Klubu ?Senior+? w ramach realizacji zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego ?Senior+? na lata 2015-2020 Modu I ? Utworzenie lub wyposaenie Klubu ?Senior+? Znak sprawy: DR.2201.22.2017.MJ"

IV.  Kontakt z wykonawc

Osobami upowanionymi do kontaktu z Wykonawcami s: Justyna Prus.

Poprawiony: wtorek, 01 sierpnia 2017 11:14
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
wtorek, 25 lipca 2017 07:49

plakat 500

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Tyszowcach informuje, i od miesica sierpnia 2017 r. przyjmowane bd wnioski o wiadczenia wychowawcze (500+) i wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy trwajcy od 01-10-2017 r. do 30-09-2018 r. oraz wiadczenia rodzinne na nowy okres zasikowy trwajcy od 01-11-2017 r. do 31-10-2018 r.  

 

 

Poprawiony: wtorek, 25 lipca 2017 08:17
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
poniedziałek, 10 lipca 2017 10:29

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, e Powiat Tomaszowski kontynuuje w 2017 roku realizacj pilotaowego programu ?Aktywny Samorzd?, finansowanego ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych.

Program ?Aktywny Samorzd? skierowany jest dla osb niepenosprawnych z terenu powiatu tomaszowskiego. Obejmuje dwa moduy:

Modu I ? likwidacja barier utrudniajcych aktywizacj spoeczn i zawodow

Modu II ? pomoc w uzyskaniu wyksztacenia na poziomie wyszym.

 

Ponadto PCPR w Tomaszowie lubelskim informuje, e do 30 sierpnia 2017 r. istnieje moliwo skorzystania z form wsparcia w ramach Moduu I.

Szczegowe informacje mona uzyska w siedzibie PCPR w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszw Lubelski, III pitro, pokj nr 61 oraz pod numerem tel. 84 664 35 90 wew. 84

 

Informacja dotyczca form i zakresu pomocy udzielanej osobom niepenosprawnym w ramach programu oraz warunkw obowizujcych beneficjentw pomocy w 2017 roku znajduje si w ikonce "wicej"

Poprawiony: poniedziałek, 10 lipca 2017 10:57
Więcej…
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
środa, 12 lipca 2017 05:53

6 zasad bezpiecznego seniora konsumenta

Trudne do zrozumienia umowy, maa czcionka, nagabywanie przez akwizytora, oferowanie seniorom usug, z ktrych nigdy nie bd korzysta ? to gwne problemy, z ktrymi zgaszaj si do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw osoby starsze. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Spoecznej powiadamia jak ochroni si przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, na co zwraca uwag. Oto sze zasad bezpiecznego seniora konsumenta:

        

Nie kupuj bez namysu

?Tylko w tych naczyniach ugotujesz obiad 3 razy szybciej? ? zanim kupisz, zweryfikuj informacje. Skonsultuj zakup z rodzin, popro o wyszukanie parametrw oferowanych produktw w Internecie. Do UOKiK docieraj skargi na wprowadzanie w bd co do cech oferowanych towarw ? produkty nie s warte swojej ceny i nie maj reklamowanych waciwoci.

 

Nie wierz w darmowe prezenty

?Dla kadej osoby atrakcyjny upominek? ? uwaaj, poniewa moe si okaza, e aby go dosta, bdziesz musia kupi kosztowny produkt, a darmowa wycieczka do miejsca kultu religijnego moe by poczona z kilkugodzinn sprzeda naczy do gotowania.

 

Nie daj sobie wmwi, e nie masz prawa

?Nie moe pan/pani odstpi od umowy? ? sprzedawca, ktry tak twierdzi, amie twoje prawa konsumenckie. Umowa zawarta w domu czy na pokazie to szczeglny rodzaj transakcji ? w takiej sytuacji masz wicej praw. Pamitaj: moesz odstpi od umowy, ale masz na to 14 dni od otrzymania produktu. Wylij towar na wasny koszt za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Owiadczenie o odstpieniu od umowy nadaj najlepiej osobnym listem, a produkt wylij w oddzielnej paczce. Formularz odstpienia od umowy pobierz ze strony: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

Bd uwany ? nie daj si manipulacji

?Prosz odstpi od umowy za tydzie, bo bdzie ju pani, ktra jest upowaniona do odbioru? ? gdy zastosujesz si do takiej instrukcji, moe si okaza, e przekroczysz termin na odstpienie od umowy. Pamitaj: zawsze zweryfikuj zapewnienia sprzedawcy. Masz 14 dni na rezygnacj z zakupw 

 

Nie ulegaj namowom

?Tylko dzi ten sprzt jest w wyjtkowej cenie? ? pamitaj, sprzedawcy wykorzystuj wiele sztuczek, ktre maj skoni ci do kupna produktu, nawet jeeli go nie potrzebujesz. Jeeli produkt jest dostpny dzi, bdzie w ofercie rwnie jutro. Daj sobie czas na przemylenie decyzji i skontaktuj si ze sprzedawc nastpnego dnia, jeeli rzeczywicie chcesz kupi dany produkt.

 

Pamitaj, nie jeste sam

Skontaktuj si z rzecznikiem konsumentw lub oddziaem Federacji Konsumentw w swoim miejscu zamieszkania, jeeli nie wiesz, jak napisa reklamacj lub odstpienie od umowy. Porad uzyskasz take: telefoniczne pod numerem 801 440 220 (opata zgodna z cennikiem operatora) w godz. 08:00-18:00 od poniedziaku do pitku lub e-mailowo pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zdarza si, e osoby starsze, nie maj wiadomoci, e zawieraj umow z przedsibiorc zarejestrowanym w innym kraju. W takich przypadkach bezpatnie pomaga Europejskie Centrum Konsumenckie, nalece do ECC-Net - tel. 22 55 60 118, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Broszura informacyjna: Bezpieczny i aktywny Senior

 

rdo: www.mpips.gov.pl

Poprawiony: środa, 12 lipca 2017 06:03
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
poniedziałek, 05 grudnia 2016 08:01

apel

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 11