Menu główne

Linki

Stowarzyszenia

Statystyki

UĹźytkownikĂłw : 3
Artykułów : 94
Zakładki : 6
Odsłon : 212600Rodzina 500 plus PDF Drukuj Email
- Nowe

                                                                          banerek1

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie program ?Rodzina 500 plus?, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.W rodzinach, w których dochód nie przekroczy 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają 500 zł również na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ww ustawy ?14) pierwsze dziecko ? oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez matkę, ojca opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego.?

 

Rokiem bazowym, z którego dochód będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będzie rok 2014 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego po roku bazowym.

 

Świadczenie otrzymają rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Świadczenie wychowawcze otrzymają również opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

 

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 pierwszych  miesięcy trwania programu tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie) należne świadczenie zostanie wyrównanie od kwietnia 2016 r.

 

Pierwszy okres wypłacania  świadczenia wychowawczego będzie trwał od 1 kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Prawo do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będzie ustalane od 1 października do 30 września kolejnego roku.

 

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Ustawa przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z Programem Rodzina 500 plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

 

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od dnia 1 kwietnia 2016 r. będzie można składać:

 

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna  25A, 22-630 Tyszowce,  pokój nr 3
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres MOPS w Tyszowcach
  • drogą elektroniczną za pomocą Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tzw. emp@tii.
  • za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego udostępnionego przez ZUS
  • za pośrednictwem sytemu teleinformacyjnego udostępnionego przez banki  krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną.

 

Druki wniosków i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą od dnia 1 kwietnia 2016 r. dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Wzór wniosku o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego