Informacja 500+ PDF Drukuj Email

                       banerek1

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) z dniem 1 lipca 2016 r. mija termin składania wniosków z możliwością wyrównania świadczenia 500+ od miesiąca kwietnia br. Prawo do świadczenia wychowawczego we wnioskach złożonych od dnia 2 lipca 2016 r. będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.

 
Prośba o wypełnienie ankiety PDF Drukuj Email

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zwraca się z prośbą do osób, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia pracujących oraz niepracujących ( aktualnie nie uczących się) o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety  zamieszczonej w linku poniżej:


 

ankieta

 

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

sejm1 001

sejm2 001

Więcej…
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

          W związku z wejściem w życie od dnia 01-10-2015 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 277), która umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów, dokonanie wyboru – rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym ww. świadczenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że termin składania wniosków do tut. Organu o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 01-04-2016 r.

 
500+ PDF Drukuj Email

banerek1

 

                                                                                  

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Tyszowcach  podaje  kilka  przykładów  rodzin  ubiegających  się   o świadczenie wychowawcze  i  sposobów  ich  rozpatrywania zgodnie z ustawą z  dnia 11 lutego  2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz 195)

 

Przykład 1: Rodzina 4-osobowa z dwójką dzieci w wieku 10 i 14 lat ubiega się o świadczenie wychowawcze na dzieci.

 

Pierwszym dzieckiem w tej rodzinie będzie dziecko 14 letnie i rodzic otrzyma świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jeśli rodzina spełni kryterium dochodowe. Natomiast na młodsze dziecko (10 lat) świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało bez względu na wysokość dochodu rodziny.

 

Przykład 2: Rodzina 4-osobowa z dwójką dzieci w wieku 10 i 19 lat ubiega się o świadczenie wychowawcze na dziecko.

 

Pierwszym dzieckiem w tej rodzinie będzie dziecko 10 letnie i rodzic otrzyma świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jeśli rodzina spełni kryterium dochodowe. Dziecko 19 letnie może być zaliczone do składu rodziny jeśli zamieszkuje wspólnie z rodzicami i pozostaje na ich utrzymaniu.

 

Przykład 3: Rodzina 3-osobowa z jednym dzieckiem w wieku 17 lat (które kończy 18 lat
16 września 2016 r.) ubiega się o świadczenie wychowawcze na dziecko.

 

Rodzic otrzyma świadczenie wychowawcze na dziecko do dnia 15 września 2016 r. jeśli rodzina spełni kryterium dochodowe.

 

Przykład 4: Rodzina 3-osobowa z jednym dzieckiem w wieku 10 lat. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 820,00 zł miesięcznie i przekracza kryterium (800,00 zł) uprawniające do przyznania świadczenia na pierwsze dziecko. Jednak 12 kwietnia 2016 r. w tej rodzinie rodzi się kolejne dziecko (rodzina składa się już z 4 osób). Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego rodzic składa 30 kwietnia 2016 r.

 

Po urodzeniu się drugiego dziecka rodzina spełnia kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia na pierwsze 10 letnie dziecko. Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zostanie ustalone od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast prawo do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko zostanie ustalone od 12 kwietnia 2016 r. i będzie przysługiwać za 19 dni kwietnia
w kwocie 316,70 zł.   Sposób wyliczenia: 500 zł / 30 dni kwietnia 2016 r. = 16,6666
16,6666 x 19 dni = 316,70 zł

Poniżej link do filmu jak otrzymać świadczenie wychowawcze rodzina 500 plus

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7756,obejrzyj-film-jak-otrzymac-swiadczenie-wychowawcze-rodzina-500-plus.html

 

 

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »