Menu główne

Linki

Stowarzyszenia

Statystyki

UĹźytkownikĂłw : 3
Artykułów : 94
Zakładki : 6
Odsłon : 212597PDF Drukuj Email

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zwraca się z prośbą do osób, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia pracujących oraz niepracujących ( aktualnie nie uczących się) o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety  zamieszczonej w linku poniżej:


 

ankieta

 

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

sejm1 001

sejm2 001

Więcej…
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

          W związku z wejściem w życie od dnia 01-10-2015 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 277), która umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów, dokonanie wyboru ? rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym ww. świadczenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że termin składania wniosków do tut. Organu o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 01-04-2016 r.

 
500+ PDF Drukuj Email

banerek1

 

                                                                                  

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Tyszowcach  podaje  kilka  przykładów  rodzin  ubiegających  się   o świadczenie wychowawcze  i  sposobów  ich  rozpatrywania zgodnie z ustawą z  dnia 11 lutego  2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz 195)

 

Przykład 1: Rodzina 4-osobowa z dwójką dzieci w wieku 10 i 14 lat ubiega się o świadczenie wychowawcze na dzieci.

 

Pierwszym dzieckiem w tej rodzinie będzie dziecko 14 letnie i rodzic otrzyma świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jeśli rodzina spełni kryterium dochodowe. Natomiast na młodsze dziecko (10 lat) świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało bez względu na wysokość dochodu rodziny.

 

Przykład 2: Rodzina 4-osobowa z dwójką dzieci w wieku 10 i 19 lat ubiega się o świadczenie wychowawcze na dziecko.

 

Pierwszym dzieckiem w tej rodzinie będzie dziecko 10 letnie i rodzic otrzyma świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jeśli rodzina spełni kryterium dochodowe. Dziecko 19 letnie może być zaliczone do składu rodziny jeśli zamieszkuje wspólnie z rodzicami i pozostaje na ich utrzymaniu.

 

Przykład 3: Rodzina 3-osobowa z jednym dzieckiem w wieku 17 lat (które kończy 18 lat
16 września 2016 r.) ubiega się o świadczenie wychowawcze na dziecko.

 

Rodzic otrzyma świadczenie wychowawcze na dziecko do dnia 15 września 2016 r. jeśli rodzina spełni kryterium dochodowe.

 

Przykład 4: Rodzina 3-osobowa z jednym dzieckiem w wieku 10 lat. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 820,00 zł miesięcznie i przekracza kryterium (800,00 zł) uprawniające do przyznania świadczenia na pierwsze dziecko. Jednak 12 kwietnia 2016 r. w tej rodzinie rodzi się kolejne dziecko (rodzina składa się już z 4 osób). Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego rodzic składa 30 kwietnia 2016 r.

 

Po urodzeniu się drugiego dziecka rodzina spełnia kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia na pierwsze 10 letnie dziecko. Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zostanie ustalone od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast prawo do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko zostanie ustalone od 12 kwietnia 2016 r. i będzie przysługiwać za 19 dni kwietnia
w kwocie 316,70 zł.   Sposób wyliczenia: 500 zł / 30 dni kwietnia 2016 r. = 16,6666
16,6666 x 19 dni = 316,70 zł

Poniżej link do filmu jak otrzymać świadczenie wychowawcze rodzina 500 plus

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7756,obejrzyj-film-jak-otrzymac-swiadczenie-wychowawcze-rodzina-500-plus.html

 

 

 

 
Rodzina 500 plus PDF Drukuj Email

                                                                          banerek1

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie program ?Rodzina 500 plus?, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.W rodzinach, w których dochód nie przekroczy 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają 500 zł również na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ww ustawy ?14) pierwsze dziecko ? oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez matkę, ojca opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego.?

 

Rokiem bazowym, z którego dochód będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będzie rok 2014 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego po roku bazowym.

 

Świadczenie otrzymają rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Świadczenie wychowawcze otrzymają również opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

 

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 pierwszych  miesięcy trwania programu tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie) należne świadczenie zostanie wyrównanie od kwietnia 2016 r.

 

Pierwszy okres wypłacania  świadczenia wychowawczego będzie trwał od 1 kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Prawo do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będzie ustalane od 1 października do 30 września kolejnego roku.

 

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Ustawa przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z Programem Rodzina 500 plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

 

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od dnia 1 kwietnia 2016 r. będzie można składać:

 

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna  25A, 22-630 Tyszowce,  pokój nr 3
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres MOPS w Tyszowcach
  • drogą elektroniczną za pomocą Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tzw. emp@tii.
  • za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego udostępnionego przez ZUS
  • za pośrednictwem sytemu teleinformacyjnego udostępnionego przez banki  krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną.

 

Druki wniosków i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą od dnia 1 kwietnia 2016 r. dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Wzór wniosku o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

 

 

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »