INFORMACJA PDF Drukuj Email

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, iż od miesiąca września 2015r. przyjmowane będą wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy trwający od 01-11-2015 r. do 31-10-2016 r.

          Jednocześnie informuje się, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016 przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł netto a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 764,00 zł netto.

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016 obowiązane są udokumentować dochód uzyskany w 2014 r.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. 3 Maja 10, pokój nr 5

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjmowane są wnioski o objęcie dożywianiem dzieci w szkole, na rok szkolny 2015/2016.

 

 

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, iż od miesiąca sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 01-10-2015 r. do 30-09-2016 r.

 

Jednocześnie informuje się, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016 przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

 

Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016 obowiązane są udokumentować dochód uzyskany w 2014 r.

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. 3 Maja 10, pokój nr 5

 

 

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

Informuje się, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim do dnia 30 sierpnia 2015 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

O dofinasowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dofinasowaniem mogą zostać objęte następujące działania:

  1. Uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
  2. Dofinasowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
  3. Utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (m.in. zakup akumulatora).
  4. Zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
  5. Utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
  6. Utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej Centrum: pcpr-tomaszow.pl

 
Sieci@ki.pl PDF Drukuj Email

plakat-snw2015

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »