Życzenia PDF Drukuj Email

yczenia1

 
Życzenia PDF Drukuj Email

yczenia

 
Postęp realizacji projektu "Droga do zmian" PDF Drukuj Email

 

 

Postęp realizacji projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach „Droga do zmian” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

zdj cie0692

 

 

W dniach od 01.09.2014 r. do dnia 15.09.2014 r. obył się kurs „Operatora wózka widłowego z napędem silnikowym”, w którym wzięło udział 4 beneficjentów projektu systemowego „Droga do zmian”. Uczestnicy kursu nabyli wiedzę teoretyczną o typach wózków widłowych, ich budowie i obsłudze, a także umiejętności praktyczne operowania wózkiem widłowym. Kurs obejmował 67 godzin i zakończył się egzaminem. Wszyscy uczestnicy kursu złożyli pozywany egzamin końcowy i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu. Beneficjenci przystąpili też do egzaminu państwowego. Uprawnienia do operowania wózkiem widłowym za napędem silnikowym uzyskał tylko jeden uczestnik projektu.

 

W okresie od dnia 08.09.2014 r. do dnia 16.10.2014 r. 2 beneficjentów projektu systemowego „Droga do zmian” uczestniczyło w kursie „Operatora koparko-ładowarki”. Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych. Kurs trwał 176 godzin. Obaj uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym otrzymując zaświadczenia o jego ukończeniu. Beneficjenci przystąpili następnie do egzaminu państwowego. Sprawdzian z wynikiem pozytywnym ukończył tylko jeden uczestnik uzyskując uprawnienia operatora koparko-ładowarki na wszystkie typy - klasa trzecia.

 

W dniach od 09.10.2014 r. do 04.11.2014 r. odbył się kurs „Technolog robót wykończeniowych”. W kursie wzięło udział dwóch beneficjentów projektu systemowego „Droga do zmian”. Kurs obejmował 150 godzin. W czasie trwania kursu uczestnicy nabyli praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu robót wykończeniowych. Obaj beneficjenci zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym. mms 20141107

 

 

Kurs „Sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej” odbył się dwóch terminach tj. w dniach od 25.08.2014 r. do dnia 27.08.2014 r. oraz w dniach od 22.10.2014 r. do dnia 24.10.2014 r. W kursie wzięły udział dwie uczestniczki projektu systemowego „Droga do zmian”. Kurs trwał 20 godzin. Celem było praktyczne i teoretyczne zapoznanie się z obsługą kasy fiskalnej oraz obsługa terminala kart płatniczych. Beneficjentki zakończyły kurs egzaminem z wynikiem pozytywnym.

 

dsc 0074-1

 

W okresie od dnia 11.08.2014 r. do dnia 20.10.2014 r. siedmiu beneficjentów projektu systemowego „Droga do zmian” uczestniczyło w kursie „Prawo jazdy kat. B”. Uczestnicy w trakcie trwania kursu nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności obsługi i poruszania się samochodem osobowym. Kurs obejmował 60 godzin. Beneficjenci kursu otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu. Każdy z nich przystąpił również do egzaminu wewnętrznego. Wszyscy uczestnicy ukończyli sprawdzian z wynikiem pozytywnym, który uprawnia ich do złożenie egzaminu państwowego.

.

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

Informuje się, że dzień 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2014 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach z dnia 03 listopada 2014 r.

 
Zarządzenie Kierownika MOPS Tyszowce PDF Drukuj Email

zarzdzenie dzie wolny

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »